Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει στους Δήμους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 

Στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, συνολικού ύψους 1.053.185,10 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου «Πλακοστρώσεις Νήσου Κάσου», προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΜΕΡ ΑΕ».

Το έργο αφορά στην πλακόστρωση με φυσική πέτρα, δρόμων του Δήμου Κάσου στους οικισμούς Φρυ, Πόλι και Παναγία, με στόχο την προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανήλθε σε 1.426.000,00 ευρώκαιχρηματοδοτείται από Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 – 2020.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η μελέτη που εκπονήθηκε από τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για την υλοποίηση του έργου έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, βάσει της οποίας η Περιφέρεια ανέλαβε τις αρμοδιότητεςφορέα υλοποίησης των έργων, δηλαδή ωρίμανση, δημοπράτηση, παρακολούθηση και παραλαβή, επειδήο Δήμος Η.Ν. Κάσου, ως κύριος των έργων, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις διοικητικής και επιχειρησιακήςικανότητας ως δικαιούχου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της προγραμματικής περιόδου2014 – 2020.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

image_print