ΡΟΔΟΣ  09/05/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2023.

Από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι,

στις εξετάσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής Άδειας του Αρχιτεχνίτη/Ερδογηδού Ψυκτικού, που θα πραγματοποιηθούν στις 18/05/2023, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Τσομπανέλλης Δημήτριος
  2. Πλάτσης Νεκτάριος
  3. Τσώνης Κωνσταντίνος
  4. Αναστασάς Εμμανουήλ
  5. Θεοδωρόπουλος Ανδρέας
  6. Σταυρακάκης Γεώργιος
  7. Χατζηστεφάνου Στέργος

στις εξετάσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής Άδειας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγους Α’ ειδικότητας, που θα πραγματοποιηθούν στις 18/05/2023, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Παπαϊωάννου Βαλάσης

Το θεωρητικό μέρος θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο. Το πρακτικό μέρος σε περίπτωση επιτυχίας του Ηλεκτρολόγου στο θεωρητικό μέρος, θα διεξαχθεί σε αίθουσα του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ρόδου (ΕΚ) επί της Κλ. Πέππερ 1 στη Ρόδο.

Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους στην εξέταση: δελτίο ταυτότητας ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και μπλε στυλό.

Με Ε.Δ.

Η Προϊσταμένη Τμ. Επαγγέλματος

Ελένη Μουστάκη

ΤΕ Πληροφορικής Α’β.

image_print