Ανακοίνωση υπ αριθμ ΣΟΧ1/2023 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2023, με έδρα την Νάξο.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως την 19-5-2023

H Ανακοίνωση , Παράρτημα με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» , Ειδικό παράρτημα  (Α1)  <<7-4-2023>>

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την ΣΟΧ1/2023 Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2023,με έδρα την Νάξο,εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

image_print