«Τροποποίηση της με α.π. 18106/12-05-2020 ΑΕΠΟ Γενικού Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. ΑΔΑι. που αφορά στο έργο «Εγκατάσταση Παραγωγής Βιοαερίου προς παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ΚΜ 1818 Γαιών Καλυθιών ΔΚ/ΔΕ Καλλιθέας Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ για λογαριασμό της RECO OIL ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ» με σκοπό την αύξηση ισχύος από 250 σε 508 kWe. Φορέας κατασκευής και λειτουργίας του  έργου: RECO OIL ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ.» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK. ΒΙΟΑΕΡΙΟ RECO OIL ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΡΟΔΟΥ

image_print