Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΝΤΑ ΛΕΡΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας: 2.250.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%)

Περιγραφή: Στον όρμο Αλίντων στα βορειοανατολικά της Λέρου υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση των τουριστικών σκαφών που αναζητούν θέση αγκυροβολίας, αφού η περιοχή είναι σχετικά προφυλαγμένη (ιδιαίτερα από τους βοριάδες) και θεωρείται ιδανική για την προσόρμιση των σκαφών των ντόπιων αλλά και των επισκεπτών. Για το λόγο αυτό προβλέπεται να κατασκευασθεί αγκυροβόλιο με την διαμόρφωση μόλων κατασκευασμένων με γεφυρώματα επί βάθρων. Στην παρακείμενη χερσαία ζώνη έκτασης περίπου 1,2 στρεμμάτων, θα κατασκευασθούν δάπεδα και ένα κτήριο για την κάλυψη των αναγκών του αγκυροβολίου, ενώ θα γίνει πλήρης διαμόρφωση του υπόψη περιβάλλοντος χώρου.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 196488 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_(pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_printΕκτύπωση