ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών στη διεξαγωγή του διαγωνισμού με α/α 195628 του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ (Ε.Ο. 95), ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΟ ΕΩΣ ΛΙΝΔΟ”.

  1. Ανακοίνωση παράτασης προθεσμιών (pdf)
image_print