Στα 8,3 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του σπουδαίου έργου ανάδειξης του πολιτισμού της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων

——————————————————————-

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται στο διπλάσιο η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, ενός σπουδαίου έργου ανάδειξης του μοναδικού πολιτιστικού αποθέματος της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου», η χρηματοδότηση της οποίας , από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», αυξάνεται από 4.632.517,54 ευρώ, σε 8.354.295,00 ευρώ.

Η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου έγινε λόγω των νέων δεδομένων που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του, ως προς την ποσότητα και την ποιότητα των νέων εκθεμάτων, όσο και ως προς την ανάδειξη του μνημειακού χαρακτήρα του μουσειακού κελύφους και λαμβάνοντας υπόψιν ότι το έργο έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σε φάσεις και να ολοκληρωθεί μέσω του νέου Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027, καθώς η ημερομηνία λήξης της πράξης παρατείνεται από τις 31.12.2023, στις 30.06.2026.

Το έργο ολοκληρωμένο αφορά στη μετατροπή του Κάστρου Χώρας Νάξου, το οποίο κατασκευάστηκε το 1207, σε ανοιχτό μουσείο. Όλα τα σημαντικά κατάλοιπα του μεσαιωνικού συγκροτήματος (κτίριο Αρχαιολογικού Μουσείου, Πύργος Γλέζου ή Crispi, και κτίριο Αεροπορίας) θα σημανθούν κατάλληλα και θα διασυνδεθούν νοηματικά και χωροταξικά με ενημερωτικές πινακίδες, με σημάνσεις διαδρομών και με δημιουργία σχετικής ψηφιακής εφαρμογής ξενάγησης – περιήγησης για έξυπνες συσκευές. Βασικά σημεία του ανοιχτού μουσείου αποτελούν τα τρία μουσειακά κελύφη. Στα τρία μεσαιωνικά κτίρια και στο άμεσο περιβάλλον τους, υλοποιούνται εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών τους. Τέλος, οργανώνεται σε αυτά εξ αρχής μια ενιαία μόνιμη έκθεση με τον χαρακτήρα Θεματικού Μουσείου για τον πολιτισμό της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων διαχρονικά, με όλα τα εξαιρετικά εκθέματαπου σήμερα βρίσκονται στις αποθήκες του Υπουργείου Πολιτισμού στο νησί.

Το έργο  περιλαμβάνει ακόμη εκπόνηση Μουσειολογικής- Μουσειογραφικής μελέτης και μελέτης φωτισμού, εργασίες τεκμηρίωσης, συντήρηση αντικειμένων, διαμόρφωση και εξοπλισμό μουσειακών αποθηκευτικών χώρων, διαμόρφωση λοιπών χώρων (εκδοτηρίου, πωλητηρίου, αναψυκτηρίου), διαμόρφωση ερευνητικού κέντρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό, παραγωγή εποπτικού υλικού, έκδοση Οδηγού, φυλλαδίων πληροφόρησης κοινού και σε γραφή Braille, παραγωγή ενημερωτικών πινακίδων για τα κτήρια της νησίδας και πινακίδων σήμανσης στον χώρο του Κάστρου, ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης – περιήγησης για έξυπνες συσκευές, δημιουργία ιστοσελίδας του θεματικού μουσείου και ντοκιμαντέρ, προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακών προθηκών  κλπ., ούτως ώστε, κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου θα μπορούν σε ένα σύγχρονο χώρο να θαυμάσουν την Ιστορία, τον Πολιτισμό ενός ακόμα μοναδικού νησιού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικότερα η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. η οποία ολοκλήρωσε τον φάκελο των μελετών.Με απόφαση του Περιφερειάρχη  Γιώργου Χατζημάρκου είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.