Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαθεσιμότητα Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου (ΚΜΤΕΟ), σύμφωνα με την 68067/6255 υ.α. (Φ.Ε.Κ. 71/τ.Β/16-01-2015) και της 51957/4294 υ.α. (Φ.Ε.Κ. 2414/τ.Β/04-08-2016) για τις Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η πρόσκληση.