« Μετατόπιση και Επέκταση Υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιεργειών από 10 σε 20 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης, δυναμικότητας 150 τόνων ΘΜΙ, στην θέση «Βραχονησίδα Πεταλίδα», Δήμου Λέρου του φορέα ‘ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.’» (ΠΕΤ 2001246822).ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΥΔΑΤΟΚΑΛ_ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΠΕΤΑΛΙΔΑ ΛΕΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΕ

image_print