Υπεγράφη ΔιαβαθμιδικήΣύμβαση συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου

Στην υπογραφή Διαβαθμιδικής Σύμβασηςσυνεργασίαςπροέβησαν   ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος Φολεγάνδρου, Ευθαλία Παπαδοπούλου,βάσει της οποίας η Περιφέρεια θα υλοποιήσει  το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση Χιλιομοδού», συνολικού προϋπολογισμού694.400,00€. 

Βάσει της Διαβαθμιδικής Σύμβασης και στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της, η Περιφέρεια, δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, ως φορέας κατασκευής του έργου, αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης και την άσκηση του ρόλου της επιβλέπουσας υπηρεσίας με στελέχη της, μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Φολεγάνδρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στο ποσό των 694.400,00 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας ΝοτίουΑιγαίου.

Η Διαβαθμιδική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τασυμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια είκοσι τέσσερεις μήνες (24) μήνες μεδυνατότητα παράτασή της.

 

 

image_printΕκτύπωση