Διαβούλευση σχετικά με τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στις περιοχές της Ιταλικής επικράτειας «Adriatic» και «Ionian and Central Mediterranean».

Η ανακοίνωση