Υπεγράφη Σύμβαση ΔιαβαθμιδικήςΣυνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου

Στην υπογραφή Σύμβασης ΔιαβαθμιδικήςΣυνεργασίαςπροέβησαν   ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης,βάσει της οποίας η Περιφέρεια θα υλοποιήσει  το έργο «Πλακόστρωση στην περιοχή Γαλανός Χώρας Σικίνου», συνολικού προϋπολογισμού109.120,00€.

Βάσει της Διαβαθμιδικής Σύμβασης και στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της, η Περιφέρεια δια του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων, αναλαμβάνει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου, για λογαριασμό του Δήμου Σικίνου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στο ποσό των 109.120,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Σικίνου.

Η διάρκεια ισχύος της ΔιαβαθμιδικήςΣύμβασης είναι 21 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης.

image_print