Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη»

 Στην διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου – κτιρίου στη δομή ΑΜΕΑ ενηλίκων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα Κολύμπια, σε μονάδα φροντίδας απόρων ηλικιωμένων ανθρώπων, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεών της, που στο επίκεντρό τους έχουν τον άνθρωπο, την στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την βελτίωση των αντίστοιχων υποδομών.

Η Οικονομική Επιτροπή, κατά την χθεσινή της συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε την μελέτη, τους όρους δημοπράτησης και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου«Διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου – κτιρίου στη δομή ΑΜΕΑ ενηλίκων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα Κολύμπια Ρόδου, σε μονάδα φροντίδας απόρων ηλικιωμένων ανθρώπων», ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 600.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη».

Αντικείμενο του έργου, κύριος του οποίου είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι η αποκατάσταση και επανάχρηση του τμήματος κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του αγροτικού συγκροτήματος «SanBenedetto» στην περιοχή των Κολυμπίων στο νησί της Ρόδου και εντός του οποίου στεγάζεται το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να διαμορφωθεί μονάδα φροντίδας απόρων ηλικιωμένων ανθρώπων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει να παρέχει τεχνική βοήθεια στον κύριο του έργου (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας) για την υλοποίησή του (προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, υπογραφή εργολαβικής σύμβασης, παρακολούθηση πορείας υλοποίησης κλπ).

 

image_print