«Υφιστάμενη χερσαία εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων, με αποθηκευτική ικανότητα >10t , συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων ανεφοδιασμού αυτής με καύσιμα επί της ζώνης αιγιαλού και παραλίας,  που βρίσκεται στη θέση «ΡΟΔΙΑ» Δ.Ε. Ρόδου, Δήμου Ρόδου ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ». Φορέας λειτουργίας έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΚΟ ΑΒΕΕ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΕΓΚΑΤ_ ΑΠΟΘ_ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑ ΡΟΔΟΥ

image_print