Υπεγράφη ΔιαβαθμιδικήΣύμβαση συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου

Στην υπογραφή Διαβαθμιδικής Σύμβασηςσυνεργασίαςπροέβησαν   ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας,βάσει της οποίας η Περιφέρεια θα υλοποιήσει  το έργο «Διαμόρφωση, κατασκευή τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην περιοχή Αγ. Βασίλης και Πρόβαρμα», συνολικού προϋπολογισμού358.000,00€. 

Βάσει της Διαβαθμιδικής Σύμβασης και στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της, η Περιφέρεια αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης του έργου, λόγω αδυναμίας του Δήμου Αστυπάλαιας,  εξαιτίας της έλλειψης στελεχιακού δυναμικού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στο ποσό των 358.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Αστυπάλαιας.

Η διάρκεια ισχύος της ΔιαβαθμιδικήςΣύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

 

image_print