Ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για δημοσιοποίηση και διαβούλευση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : « Αποκατάσταση λατομείου σχιστολιθικών πλακών , Επέκταση σε νέο όμορο λατομικό χώρο , Προσθήκη Συνοδού Έργου (Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος ) και ένταξη σε ενιαία Απόφαση υφιστάμενων αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων ( Μονάδα Κοπής , Μορφοποίησης και Κατεργασίας λίθων & Μονάδα Ανακύκλωσης Στερεών & μη Επικίνδυνων ΑΕΚΚ), στη θέση « ΚΟΝΤΟΥ» Τ.Κ Βαθέος , Δήμου Σίφνου , Περιφ. Ν.Αιγαίου ,από τον Ιωάννη Γ. Καργιό .( ΠΕΤ.   2207809621 )

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΕ

image_print