ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 404/16-03-2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΘΟΡ1Ι-Α) ΑΕΠΟ ΓΓΑΔΑ και Έγκρισης νέων περιβαλλοντικών όρων για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, με δ.τ. «ΩΚΕΑΝΙΣ», κατηγορίας 4*, τελικής δυναμικότητας 540 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 12.112,74 τ.μ. εντός της Κ.Μ. 179 οικοδομών Ιξιάς, στην περιοχή «Ιξιά», της Δ.Κ. Ιαλυσού, της Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με φορέα του έργου την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ» (ΠΕΤ 2206795128).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΞΕΝ_ ΩΚΕΑΝΙΣ ΙΞΙΑ ΡΟΔΟΥ

 

image_print