Διαβαθμιδική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Κέας

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επιδεικνύοντας εμπράκτως τη φροντίδα της για τα νησιά και τις υποδομές τους, ιδιαιτέρως δε στον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης,  χρηματοδοτεί ή εκτελεί, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας των Δήμων, έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι καλύτερες συνθήκες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της καλής και αποδοτικής συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Δήμους, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου, συνυπέγραψαν Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Κέας», συνολικού προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων. Οι παρεμβάσεις, όπως έχουν προσδιοριστεί και ιεραρχηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας, αφορούν τα σχολεία: Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου, Δημοτικό Σχολείο Κορρησίας, Νηπιαγωγείο Ιουλίδας, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Κάτω Μεριάς, Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου Κάτω Μεριάς, Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας και Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου και ΕΠΑΛ.

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι διάρκειας 28  μηνών και  βάσει αυτής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, ύψους 165.000,00 ευρώ, την εκπόνηση της σχετική μελέτης, την δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης και εν γένει κάθε απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου ενέργεια.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι το ζήτημα της σχολικής στέγης βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα στην ατζέντα της περιφερειακής αρχής και προσωπικά του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, δεδομένης της κατάστασης των σχολικών κτιρίων στα νησιά της Περιφέρειας. Με στόχο την βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες παράγεται το εκπαιδευτικό έργο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση αποκλειστικά για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρηση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής να διεκδικήσει  και να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους,  παρέχεται στους Δήμους μια επιπλέον, σημαντική πηγή χρηματοδότησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων και την βελτίωση των συνθηκών παρεχόμενης εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 

image_print