Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υποέργου 1 «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5158644

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υποέργου 1 «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ

Read More »

Πρόσκληση για προκαταρκτική διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5158644

Πρόσκληση για προκαταρκτική διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» της

Read More »

Μονάδα φροντίδας απόρων ηλικιωμένων ανθρώπων δημιουργείται από την Περιφέρεια, στην δομή ΑΜΕΑ των Κολυμπίων

 Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη»  Στην διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου – κτιρίου στη δομή ΑΜΕΑ

Read More »

Αυτή είναι η επικεφαλίδα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.