Ο  αγώνας αφορά αθλητές όλων των ηλικιών αφού θα πραγματοποιηθούν ανά ηλικιακή κατηγορία και ο αριθμός θα ξεπεράσει τα 150 άτομα