Το αγωνιστικό Μπριτζ αποτελεί ένα πνευματικό άθλημα που ενώνει παίχτες όλων των ηλικιών, των κουλτουρών τους καθώς παίζεται με κανόνες και συστήματα αποδεκτά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος για τον συγκεκριμένο αγώνα είναι η συμμετοχή των αθλητών να ξεπεράσει τα 200 άτομα Έλληνες & ξένους.