6ο παραδοσιακό μουσικοχορευτικό αντάμωμα Κω-Αννα Σαρρη/Καραμπεσίνη