Συνδιρογάνωση με Μορ.&Εκπ/κο συλλογο Αντιμάχειας ‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 5 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/events/giorti-tou-voskou-kos