ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ(VAGELIS KLEOUDIS) ’12 ΦΡΟΥΡΟΙ ΣΤΙΣ ΑΚΡΩΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ’-ΡΟΔΟΣ,ΙΠΠΟΤΙΚΗ ΟΠΛΟΘΗΚΗ DE MILLY

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 5 Δεκεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/events/ekthesi-fotografias-ippotiki-oplothiki-rodos