Θα συμμετέχουν παιδιά απ΄όλα νησιά της Δωδ/σου με κύριο στόχο την χαρά των παιδιών και την ευγενή άμιλλα