Υποβλήθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο νομιμότητας τα πρακτικά του διαγωνισμού του έργου Αποκατάστασης Όψεων του Κτηρίου του Ταχυδρομείου.

Πρόκειται για έργο συντήρησης και αποκατάστασης των όψεων και αντικατάστασης των λιθοδομών, των κουφωμάτων καθώς και μεταφορά και προσθήκη συστημάτων κλιματισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου). Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στο ύψος των 290.000,00 ευρώ.

span style='font-size:14.0pt;line-height:150%'>Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 122.000 ευρώ.

 

image_print