Υποβλήθηκε στις 11 Μαρτίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΤΕΝ-Τ, από τη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου η πρόταση με γενικό τίτλο «Sustainable Maritime Transport with LNG between Greek mainland and islands in the Archipelagos (ARCHIPELAGO-LNG)»

Η πρόταση έχει ως στόχο να παρακινήσει τις ελληνικές αρχές να θέσουν κατευθυντήριες γραμμές / προτάσεις α) για τη δημιουργία υποδομών ανεφοδιασμού (bunkering) LNG β) για τις απαιτούμενες μετασκευές μετατροπής των μηχανών πλοίων σε χρήσης καυσίμου LNG στα ελληνικά ναυπηγεία και γ) για τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων και γενικότερα της χρήσης του καυσίμου LNG από τη ναυτιλεία στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος.

Πρόκειται για πρόταση που βασίζεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα στην ανάπτυξη αειφόρων θαλασσίων μεταφορών στον Ελλαδικό χώρο, ανταποκρίνεται στους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και προτάσει επιτακτική, ειδικά το τελευταίο διάστημα λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και του κόστους των καυσίμων στην ελληνική ακτοπλοϊα και κατ’ επέκταση στη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα.

Επικεφαλής του εταιρικού σχήματος είναι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με εταίρους την ΔΕΠΑ, το ΝΕΩΡΙΟ Σύρου, δύο Ναυτιλιακές εταιρίες (PAC, ANEK), το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και την εταιρία Συμβούλων OSM ltd. Ταυτόχρονα διαθέτει την υποστήριξη των Υπουργείων Μεταφορών και Περιβάλλοντος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ελληνο-Νορβηγικού Νηογνώμονα.