ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ερμούπολη  8-6-2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 Αριθ.πρωτ.  34326/715

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

 

Ταχ. Δ/νση     : Ερμούπολη                          ΠΡΟΣ : κ.κ.Προϊσταμένους Δ/νσεων

Ταχ.Κώδικας : 84100                                                             Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Τηλέφωνο      : 2281361530                                                  

Telefax           : 2281083542                                                 

E-mail             : gendief@1730.syzefxis.gov.gr                

 

                                                                                    ΚΟΙΝ :1. κ.κ.Αντιπεριφερειάρχες

                                                                                                2.κ.κ.Γενικούς Διευθυντές

 

ΘΕΜΑ : Υποβολή εβδομαδιαίας έκθεσης δραστηριοτήτων

 

 

            Σας γνωρίζουμε ότι στο εξής οι υπάλληλοι της υπηρεσίας σας οι οποίοι μεταβαίνουν  εντός ή εκτός έδρας για τη διενέργεια ελέγχων και αυτοψιών θα πρέπει να υποβάλουν στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη εβδομαδιαία έκθεση δραστηριοτήτων τους.

            Η έκθεση θα πρέπει να είναι αναλυτική και θα περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής  αίτησης ή του εγγράφου (εφόσον δεν πρόκειται για αυτεπάγγελτο έλεγχο της υπηρεσίας),  τα στοιχεία του ελεγχόμενου ατόμου ή επιχείρησης και  συνοπτική περιγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου.

            Η υποβολή έκθεσης αφορά και στους υπαλλήλους των Τμημάτων σας που υπηρετούν στις περιφερειακές ενότητες (πρώην Επαρχεία) και θα γίνεται με δική σας μέριμνα και ευθύνη.

 

               

                                                                                                      

                                                                                                                 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

                                                                                               ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

 

                        Για την ακρίβεια