Υποβλήθηκε στην Γ. Γραμματεία ΣΔΙΤ η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Ρόδου

 

Πρώτη δράση του "ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε." η υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα στην ιστορία της Ρόδου

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου, προϋπολογισμού 30,8 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκε από τον "ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε." στην Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, για έγκριση δημοπράτησης

—————————————————————————————————

Υποβλήθηκε την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 , από τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. , Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο, στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ το σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α΄Φάσης Διαγωνισμού για το έργο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου” για έλεγχο και προέγκριση δημοπράτησης, προκειμένου να προχωρήσει η σχετική διαδικασία.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 30.840.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με χρηματοδότηση κατά 40% μέσω ίδιων ιδιωτικών κεφαλαίων του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό και κατά 60% μέσω κοινοτικών πόρων και εθνικής συμμετοχής.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων είναι ένα εκ των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών έργων της Ρόδου, η υλοποίηση του οποίου δρομολογείται από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, μετά από στενή συνεργασία του Περιφερειάρχη και προέδρου του ΦΟΔΣΑ, Γιώργου Χατζημάρκου, με τον Δήμαρχο Ρόδου και αντιπρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, Αντώνη Καμπουράκη, με σκοπό να δοθεί αποτελεσματική, οριστική και σε βάθος χρόνου λύση του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων, με βάση το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου.

Με τη έγκριση του σχεδίου Πρόσκλησης ο "ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε." ως φορέας υλοποίησης, θα προκηρύξει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σε δύο φάσεις για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifΤο αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης αφορά στην υλοποίηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Σ.Δ.Α.) της Νήσου Ρόδου το οποίο περιλαμβάνει:

1. Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) της βόρειας Ρόδου η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Βόρειας Ρόδου(δημιουργία λεκάνης χωρητικότητας 820.000 m3 και διάρκειας ζωής τα 20 έτη).
 • Μονάδα Επεξεργασίας σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων και Ιλύος (Μ.Ε.Α.).
 • Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.

2. Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων:

 • Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη Δυτική Ρόδο.
 • Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη Νότια Ρόδο με πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποδομήσιμων.

3. Εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου

4. Μονάδα επεξεργασίας / κομποστοποίησης της Ιλύος που προέρχεται από την Ε.Ε.Λ. της πόλης της Ρόδου.

Με την υλοποίηση του έργου στο σύνολό του, δίνεται έμφαση στην προώθηση των επιδιώξεων της περιβαλλοντικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης (περιβαλλοντική προστασία, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, ανάκτηση υλικών / ενέργειας κλπ). '

Η διάρκεια της Σύμπραξης θα καλύψει το χρονικό διάστημα της κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας κατά το μέγιστο για τριάντα (30) χρόνια.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που θα προκύψει από την Β΄ Φάση, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα αναδειχθεί ανάδοχος

 • θα εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών.
 • το αναλάβει το σύνολο των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.) Νήσου Ρόδου.
 • θα προβεί στη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια στο μέρος που του αναλογεί.
 • θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση του έργου.
 • θα προβεί στην ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών.
 • θα αναλάβει τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων.
 • θα αναλάβει την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων.

 

image_print