Σήμερα και αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, υποβλήθηκε η πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ολοκλήρωσης διαπλάτυνσης της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, και συγκεκριμένα του τμήματος από τη βόρεια έως τη νότια είσοδο Αφάντου, με την κατασκευή πεζοδρομίων, νησίδας και κυκλοφοριακών κόμβων, προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σήμερα υποβλήθηκε το τεχνικό δελτίο για τη σύνταξη μελέτης για τη βελτίωση – διαπλάτυνση της Εθνικής Οδού, από τα Κολύμπια μέχρι τη Λίνδο, έργο προϋπολογισμού δύο περίπου εκατομμυρίων ευρώ.

Φορέας υλοποίησης και των δύο έργων θα είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

image_print