Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα  Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ-  MEDITERRANEAN COLLEGΕ, προκηρύσσει  εννέα 9 θέσεις υποτρόφων σπουδαστών ,για το έτος 2017-2018.

Συγκεκριμένα προσφέρονται υποτροφίες επί των διδάκτρων από τα παρακάτω συνεργαζόμενα κέντρα :

 

1.MEDITERRANEANCOLLEGE :ΤΡΕΙΣ υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα)

Αξίας 5.600 € έκαστη για το α’ έτος σπουδών

2.ΙΕΚ ΑΛΦΑ:Δύο ετήσιες υποτροφίες

Αξίας 3.000 € έκαστη.

3.ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης :Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες

Αξίας 6.000 € έκαστη.

4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά

Βίου Μάθησης  :Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες(στα δίδακτρα)

Αξίαςμέχρι 4.900 € έκαστη(αναλόγως το πρόγραμμα).

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή, 15  Σεπτεμβρίου 2017, στο Τμήμα Δια Βίου Μάθησης & Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αιγαίου στην Ρόδο.

 

Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων  σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean  College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies.

 

Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες  εκπαιδευτικούς φορείς.

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.

 

Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ  Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.

 

Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.

 

Οι υποτροφίες στο Mediterranean Collegeκαι στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.

 

Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.

 

Το Mediterranean College και το Mediterranean  Professional  Studies  καλύπτουν το τέλος αίτησης(applicationfee)–ύψους 50€ – στο πρόγραμμα.

 

Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.

 

Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο -συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.

image_print