Υπομέτρο 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 3.1 "Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας", στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 Μέτρο 3: «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» Υπομέτρο 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

«Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5660/3-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

image_print