Υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη, η διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2014.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.000.000 ευρώ.

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

image_print