Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη η σύμβαση μελέτης επέκτασης Λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των € 192.583,00.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση της μελέτης ορίζεται το χρονικό διάστημα των 12 μηνών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο « Υποδομές Ανάπτυξης Ευρωπαϊκού προσκοπισμού στη Ρόδο» με προϋπολογισμό € 153.000,00.

Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του χώρου των κατασκηνώσεων του Δήμου ( περιοχή Αφάντου) για να γίνει χρήση τους από τους προσκόπους.

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 120ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο εκτελείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Επίσης ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την διακήρυξη του έργου επισκευή κτηρίου πλησίον του Νοσοκομείου Λέρου, ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 39.000,00 χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά το κτήριο το οποίο βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας κατοίκων μικρών νησιών που συνοδεύουν ασθενείς στο Νοσοκομείο Λέρου.

image_print