Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις € 24.897,93 και η προμήθεια θα γίνει μέσα σε διάστημα 15 ημερών, το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο Ρόδου.  

image_print