Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη η Εργολαβική Σύμβαση που αφορά στην Επισκευή  Συντήρηση του Κτιρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Ο προϋπολογισμός του έργου μετά την έκπτωση είναι #118.129,09# ευρώ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι οι εννέα (9) μήνες