Υπογράφηκε από τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου η απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 7 που αφορούσε προσφυγή αναδόχου για τον διαγωνισμό του έργου «Επισκευή Γραφείων Τμήματος Ασφάλειας Ρόδου».

Οι εργασίες αφορούν στην καθαίρεση επιχρισμάτων στην αποκατάσταση των όψεων του κτηρίου, παρεμβάσεις στο εσωτερικό του κτηρίου και ελαιοχρωματισμούς.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 122.000 ευρώ.

image_print