Υπογράφεται η  σύμβαση με τον ανάδοχο  για το εμπορικό κρηπίδωμα λιμένα Ερμούπολης

 

Η κατασκευή και  του δεύτερου μεγάλου έργου για το λιμάνι της Σύρου, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  το καθιστά   από τα πλέον σύγχρονα και ασφαλή στο Αιγαίο

———————————————————————————–

 

Στην προέγκριση υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο για την  κατασκευή του  εμπορικού κρηπιδώματος στο λιμάνι της Ερμούπολης, προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου.

 

Ειδικότερα, η ΕΥΔ ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Εμπορικό κρηπίδωμα λιμένα Ερμούπολης»,  συνολικού προϋπολογισμού 2.912.577,77 €, ούτως ώστε να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και να ξεκινήσει η υλοποίησή του.

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»,  στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» και χρηματοδοτείται  με πόρους που προέρχονται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50 % από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Το έργο  αφορά , στην κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 197 μ. και ωφέλιμου βάθους -7,00 μ. και στην διαμόρφωση του χερσαίου χώρου όπισθεν αυτού.

Οι χερσαίοι χώροι που θα κατασκευαστούν θα καλύψουν επιφάνεια 5.000 τ.μ. ενώ επί του κρηπιδώματος θα τοποθετηθούν εξοπλισμός πρόσδεσης, προσκρουστήρες, δίκτυα Η/Μ και φωτισμός.

 

Η ένταξη και χρηματοδότηση του δεύτερου μεγάλου έργου για το λιμάνι του νησιού, το καθιστά από τα πλέον σύγχρονα και ασφαλή στο Αιγαίο. Πρόκειται για έργο μεγίστης σημασίας, αναπτυξιακού χαρακτήρα, η κατασκευή του οποίου θα αποσυμφορήσει το κεντρικό λιμάνι της Ερμούπολης.

 

Ως γνωστόν η Περιφέρεια, μέσω του ΕΣΠΑ έχει ήδη χρηματοδοτήσει και την αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων της Σύρου (σε όλο το εύρος των λειτουργιών και των παρεχομένων υπηρεσιών τους), με τα πλέον προηγμένα συστήματα ασφαλείας με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας και κατά συνέπεια το λιμάνι της Σύρου θα πληροί τις προϋποθέσεις των παγκοσμίων ναυτικών προδιαγραφών για την προσέγγιση της διεθνούς κρουαζιέρας.