Η υπηρεσία μας είναι αρμόδια για την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών των νησιών των Κυκλάδων στα οποία έχει χωρική αρμοδιότητα.


Υπόδειγμα αίτησης για την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών μπορείτε να βρείτε εδώ


 

Μπορείτε να δείτε την ακριβή θέση της υπηρεσίας μας από τον παρακάτω χάρτη

   ??

 


View Larger Map

image_print