ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα  με το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22Α/2017) καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο των Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, επί ποινή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους.

Δεδομένου ότι για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής απαιτείται ο ορισμός, εκ μέρους κάθε φορέα, ενός ατόμου που θα αναλάβει την απογραφή του φορέα, παρακαλούνται όλοι οι φορείς να συμπληρώσουν και να αποστείλουν εντός 5 εργάσιμων ημερών στο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία του ατόμου που θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως χρήστης του συστήματος με δικαίωμα απογραφής του φορέα.

 

Επωνυμία φορέα

 

Ονοματεπώνυμο χρήστη

 

Αριθμός τηλεφώνου

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

 

 

 Τον συμπληρωμένο πίνακα μπορείτε να αποστείλετε στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

       1. dkes@yeka.gr

       2. mragoysi@yeka.gr

       3. achroni@ypakp.gr

 

Παρακαλούμε επίσης να κοινοποιήσετε την απάντησή σας στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο email di.socare@pnai.gov.gr

Για επιπλέον διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Μαριάννα Ραγκούση: 2105281148

Παναγιώτα Κυριαζή: 2105281252

Κυριακούλα Βατσή: 2105281137

Άννα Χρόνη: 2105281144

                                                                                                                       Η Δ/ΝΤΡΙΑ

            ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

image_print