Υποχώρησε επί της Εθνικής οδού Ρόδου- Λίνδου στον Αρχάγγελο σωληνωτή Γέφυρα.

Η Εθνική οδός στο τμήμα αυτό έχει μονοδρομηθεί και χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς.

Το έργο κατασκευάστηκε το 1973.

Ήδη με εντολή του Περιφερειάρχη ξεκίνησαν οι εργασίες προσωρινής αποκατάστασης  που θα διαρκέσουν 10 ημέρες και σύνταξη νέας μελέτης γέφυρας  μετά από οριοθέτηση του ρέματος και Υδραυλικής μελέτης.

Η νέα γέφυρα είναι απαραίτητη γιατί πρόκειται από την ανάλυση των υδρομετρικών στοιχείων γέφυρες και σωληνωτά μεγαλύτερων διατομών.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας. 

image_print