image_pdf

Ανάδοχο για την λειτουργία του απέκτησε το έργο του Φράγματος Γαδουρά Ρόδου, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας που η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου διενήργησε για τον σκοπό αυτό, αρχής γενομένης τον Μάιο του 2016.

Το μεγαλύτερο έργο της τελευταίας εικοσαετίας στο Αιγαίο, καθίσταται πλέον εκτός από τεχνικά ολοκληρωμένο, λειτουργικό και ανταποδοτικό, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της τοπικής κοινωνίας.

Η σύμβαση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καθημερινή Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά», υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Γιάννη Μαργιώλου.

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αποτελεί η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά, η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των Εγκαταστάσεων, και η μέριμνα για τις εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου.

Η σύμβαση περιλαμβάνει :

α)Τις εργασίες Λειτουργίας, και Συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Ρόδου.

β)Τις εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Κτιρίου Δικλείδων, των Φ.Δ.Ε., των Αντλιοστασίων, της Δεξαμενής Κεφαλής και της Καθοδικής Προστασίας του Υδραγωγείου.

γ)Τις εργασίες Συντήρησης, Παρακολούθησης κι ελέγχου της Περιοχής του Φράγματος Γαδουρά , και του Υδραγωγείου.

δ)Τη λειτουργική βελτίωση των Ε.Ε.Ν.

Η σύμβαση προβλέπει ότι :

Οι εγκαταστάσεις του έργου πρέπει να λειτουργούν συνεχώς, επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα, με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και σε υψηλό επίπεδο ασφαλείας για το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και το περιβάλλον.

Οι αποδόσεις της επεξεργασίας και η ποιότητα του νερού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα όρια που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του επεξεργασμένου νερού στη καταληκτική δεξαμενή υποδοχής καθαρού νερού και πριν αυτό δοθεί στην κατανάλωση, πρέπει να πληρούν τους όρους των υγειονομικών διατάξεων.

Η εκπομπή ρύπων θα πρέπει να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, εντός των καθοριζόμενων ορίων όπως ορίζονται στους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Κατά τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, θα συγκαλείται κάθε μήνα ή κατά τα χρονικά ορόσημα, που θα ορίζει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά την κρίση της, σύσκεψη μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Υπηρεσίας και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων λειτουργίας και συντήρησης, την καταγραφή τυχόν προβλημάτων, τον προγραμματισμό ενεργειών, τη λήψη τυχόν απαραίτητων μέτρων, την παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος κ.λπ., ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα αποφάσεις και να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου : «Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά».

O Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης την δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης (εξ αποστάσεως), του συστήματος τηλεμέτρησης του έργου ύδρευσης από το Φράγμα Γαδουρά (SCADA), μέσω της εγκατάστασης κατάλληλου λογισμικού σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Το τίμημα για την πενταετή περίοδο της σύμβασης και το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπει, ανέρχεται στο ποσό των 7.421.133,60 € πρό Φ.Π.Α. Το έργο έχει τη δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 21.900.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού (60.000 κ.μ. πόσιμου νερού ανά ημέρα) και μεταφοράς αυτού στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ στη Ρόδο. Τα ανωτέρω οδηγούν στο αποτέλεσμα του ονομαστικού κόστους ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού που το έργο μπορεί να παραδώσει στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ στη Ρόδο, που είναι 0,06 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης  Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη Ρόδο. Φτάσαμε στο τέλος μιας μεγάλης και δύσκολης διαδρομής.  Ένα έργο η προμελέτη του οποίου ξεκίνησε το 1975,  το μεγαλύτερο έργο που έγινε στο Αιγαίο τα τελευταία 30 χρόνια, εκτός από την ολοκλήρωσή του, γίνεται πλέον και λειτουργικό και μπορεί να προσφέρει άριστης ποιότητας , ασφαλές νερό στους πολίτες.

Για μας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ήταν  ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που βάλαμε, να ολοκληρώσουμε και να καταστήσουμε λειτουργικό το Φράγμα Γαδουρά σε λιγότερο από 36 μήνες από την ημέρα που αναλάβαμε, ένα στοίχημα  που από πολλούς θεωρήθηκε παράτολμο και χαμένο.

Στην πορεία αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά τον τελευταίο  χρόνο, μετά την διενέργεια του διαγωνισμού. Με σκληρή δουλειά, με συνέπεια και αφοσίωση, κατορθώσαμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα  ξεπεράσουμε.  Το «τέλος καλό, όλα καλά» δεν περιγράφει όλα όσα προηγήθηκαν, όμως ο καθένας  γράφει την ιστορία του ανάλογα με τη συμβολή του και το ρόλο του στα μεγάλα ζητήματα του τόπου.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς  τους συνεργάτες μου για τη σκληρή μάχη που έδωσαν με το χρόνο και με όλα τα εμπόδια που τέθηκαν, ώστε να φτάσουμε στη σημερινή, μεγάλη μέρα. Σήμερα αισθάνομαι υπερήφανος γιατί πιστεύω  πως σε κάθε σταυροδρόμι που βρεθήκαμε – και ήταν πολλά τα σταυροδρόμια – πήραμε τη σωστή απόφαση.

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό που μένει, όταν περάσει η φόρτιση των όσων προηγήθηκαν, είναι απολύτως θετικό για την τοπική μας κοινωνία και  ως τέτοιο θα αξιολογηθεί».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Μαργιώλος, εκπρόσωπος του ΔΣ της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της σύμβασης,  απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη δήλωσε:

«  Σήμερα πια “έχει μπει το νερό στο αυλάκι” και θα μας ικανοποιήσει μόνο το καλύτερο αποτέλεσμα. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και απαιτεί σεβασμό. Με σεβασμό θα το διαχειριστούμε για να  φτάσει στην βρύση του κάθε καταναλωτή. Αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, πολλών ανθρώπων, έτσι που να αποτελεί επίτευγμα μιας συνολικής προσπάθειας και των υπηρεσιών σας και των ανθρώπων της εταιρείας που θα δώσουν και την ψυχή τους γι αυτό».