Στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης με τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης απορροής ομβρίων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου»,  έναντι του συνολικού ποσού των  62.298,88 ευρώ, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησής του.

Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα,  περιλαμβάνουν τον πλήρη καθαρισμό όλων των αγωγών του οικισμού από φερτά υλικά, λύματα και προσχώσεις.  Το τμήμα του συγκεκριμένου δικτύου έχει μήκος 350,00 μ.

Η απόφραξη του συγκεκριμένου αγωγού είναι απαραίτητη επειδή, αφενός αυτός έχει πάρα πολλά χρόνια να αποφραχθεί – καθαρισθεί και αφετέρου γίνεται αποδέκτης των λυμάτων του παραπλεύρως ευρισκόμενου πεπαλαιωμένου υφιστάμενου αγωγού ακαθάρτων, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας που υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Πάτμου  Γρηγόρης Στόικος, με την οποία ο Δήμος Πάτμου εκχώρησε στην Περιφέρεια την αρμοδιότητα υλοποίησής του.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

image_print