Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά  της,  ανταποκρινόμενη στην αναγκαιότητα αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Τήλου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος   υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Τήλου στον οδικό άξονα Άγιος Αντώνιος-Άγιος Παντελεήμονας»,  έναντι του συνολικού ποσού των 122.659,20 ευρώ.

 Το έργο περιλαμβάνεται  στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφερειακής αρχής, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των μικρών νησιών, με σκοπό  την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη διάχυση της τουριστικής κίνησης, με συνεχή διάθεση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου είναι επιτακτική η ανάγκη συντήρησης καθώς και αποκατάστασης βλαβών και ελλείψεων που παρουσιάζονται σε διάφορα σημεία του δημοτικού οδικού δικτύου του νησιού,  με έμφαση στην οδό από Άγιο Αντώνιο προς τη Μονή του Αγ.Παντελεήμονα, όπου διαπιστώθηκαν και οι σοβαρότεροι κίνδυνοι για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν  στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου:

1.  Γεφύρι

2.  Καμαριανή 3.

3.  Παραδείσι

4.  Άγιος Θεόδωρος

5.  Πλάκα

6.  Λατομείο (Λειό)

7.  Parking Μεγάλο Χωριό

8.  Άγιος Στέφανος-Λιβάδια

9.  Σήμανση: Για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργικότητας της οδού, πέρα από την τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας, θα τοποθετηθούν ρυθμιστικές πινακίδες μικρού μεγέθους.

Φορέας κατασκευής  είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου  και  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

image_print