Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη η εργολαβική σύμβαση για την συντήρηση του οδικού δικτύου Σύμης, προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000).

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες