Στην υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Καλύμνου» ύψους 118.083 ευρώ, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο του προγραμματισμού παρεμβάσεων της Περιφέρειας για την βελτιστοποίηση του οδικού δικτύου των νησιών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

image_print