Το έργο χρηματοδοτεί με 500.000,00 ευρώ, από ίδιους πόρους, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την ίδρυση ενός παγκόσμιας εμβέλειας κέντρου κατανόησης και διάδοσης της Ιπποκράτειας θεραπευτικής φιλοσοφίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το  Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω, που στόχο έχει να αναδείξει και να αξιοποιήσει το μοναδικό σε παγκόσμια εμβέλεια πολιτιστικό κεφάλαιο της κληρονομιάς του Ιπποκράτη, στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης προέβησαν  ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Νίκος Θεοδωρίδης και ο τέως Υπουργός και Πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος, Αριστοτέλης Παυλίδης.

Η Προγραμματική Σύμβαση, αντικείμενο της οποίας είναι η «Δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου ιστορίας της Ιατρικής στη νήσο Κω», ανέρχεται στο ύψος των 500.000,00 ευρώ – το μεγαλύτερο ποσό με το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ το Ίδρυμα από της ιδρύσεώς του – με φορέα υλοποίησης του έργου την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία και το χρηματοδοτεί από ίδιους πόρους, με σκοπό την ίδρυση ενός παγκόσμιας εμβέλειας κέντρου κατανόησης και διάδοσης της Ιπποκράτειας θεραπευτικής φιλοσοφίας, μέσω της δημιουργίας Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου.

Στο πλαίσιο του κεντρικού αυτού στόχου, το Ιπποκράτειο Ίδρυμα θεωρεί αναγκαίο να επιτύχει προσέλευση διευρυμένου, ελληνικού και διεθνούς κοινού στο χώρο του, προκειμένου να είναι δυνατή η εξασφάλιση ολοκληρωμένης εμπειρίας της Ιπποκράτειας θεραπευτικής φιλοσοφίας, ενημέρωσης και αναψυχής για τον επισκέπτη.

Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, στον 35 στρεμμάτων χώρο του Ιπποκρατείου Ιδρύματος , για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί,  είναι:

  • Δημιουργία υποδομών υποστήριξης της επισκεψιμότητας του Πάρκου και χώρων υπαίθριας αναψυχής (μονοπάτια, καθιστικά, πέργκολες, κρήνες κλπ).
  • Συστηματικά οργανωμένο και μεγάλης έκτασης Ιπποκράτειο Θεραπευτικό Κήπο, που θα περιλαμβάνει τα θεραπευτικά φυτά του Ιπποκράτη.
  • Στοιχεία πληροφόρησης του κοινού για την Ιπποκράτειο Ιατρική
  • Πρόβλεψη χώρου μελλοντικής δημιουργίας οικολογικής Παιδικής χαράς
  • Ποδηλατόδρομο
  • Αναβάθμιση του υπάρχοντος Ιπποκρατείου Μελάθρου.

Σε όλες τις υποδομές του Πάρκου έχει ληφθεί υπόψιν και επιτυγχάνεται πλήρης προσβασιμότητα και χρήση από ΑΜΕΑ και γενικώς άτομα με αμαξίδιο.

 

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της (28.12.2018).

 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου που περιγράφεται στην Προγραμματική Σύμβαση, φορέας λειτουργίας του περιβαλλοντικού πάρκου θα είναι το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω.

 

Για την σημασία του έργου, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, από τον χώρο του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος τον οποίο επισκέφθηκε προ ημερών, δήλωσε:

«Στηρίζουμε το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα που αποτελεί ένα εκ των κυρίων θεματοφυλάκων της λαμπρής κληρονομιάς του Ιπποκράτη. Η χρηματοδότηση της μεγάλης παρέμβασης που σχεδίασε το Ίδρυμα, είναι μόνο η αρχή μιας συνεργασίας και μιας προσπάθειας επανεκκίνησης, στην πορεία για επιθετική διαχείριση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. Προχωράμε με σχέδιο, εργαζόμενοι σκληρά και συνεργαζόμενοι αποτελεσματικά».

Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία της Περιφέρειας με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω,  έχει την αρωγή των τοπικών επιστημονικών φορέων και συγκεκριμένα, του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου,  του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου,  καθώς και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου.