Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για την τριετή συντήρηση των δευτερευόντων οδικών αξόνων Κω και του οδικού δικτύου Νισύρου, ύψους 1,79 εκατ. ευρώ

 

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών  Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, υλοποιείται από την Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου

———————————————————————-

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει εντατικά να υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών της, που στόχο έχει  την βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου.

Ο  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου  «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ν.Αι., Δευτερευόντων Οδικών Αξόνων Νήσου Κω και Οδικού Δικτύου Νήσου Νισύρου», ύψους 1.789.593,41 ευρώ.

 

Το έργο, προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.500.000,00  αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος  παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο  βρίσκεται σε εξέλιξη  και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα. Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει. Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.

 

Αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών, του οδικού δικτύου των νήσων Κω και Νισύρου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τα παρακάτω τμήματα του οδικού δικτύου:

Κώς – Ασκληπείον – Χαϊχούτες – Ασφενδίου – Αμανιού – Πυλί – Καρδάμαινα – Αντιμάχεια –

Μαστιχάρι , μήκους 38,30 km

Κώς – Σκανδάρι (Φανός) μήκους 1,30 km

Από διακλάδωση της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού στην Χ.Θ. 2+200 εις Πλατάνι

(Αμπάβρι) μήκους 0,75 km

Ζιπάρι – Ασφενδιού  μήκους 4,90 km

Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 9+200 της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις Τιγκάκι  μήκους 1,70 km

Λίμνη (Λινοπότι) – Πυλί  μήκους 1,50 km

Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 12+600 της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις Μαρμάρι μήκους  2,00 km

Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 32+700 (Καρυδιά) της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις

Όρμο Κεφάλου – Κέφαλο, μήκους 4,20 km

Μανδράκι – Νικεία  μήκους 12,90 km

Από διακλαδώσεως στην Χ.Θ. 3+400 της υπ’ αριθμ. 1 Επαρχιακής Οδού εις Πάλοι  μήκους 0,90 km

 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριανταέξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

 

Τo έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.