Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε σήμερα την απόφαση για την έναρξη των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, για τη Διεύθυνση και τα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, η οποία δίνει λύση στο μείζον κοινωνικό πρόβλημα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρη τη χώρα, η αποχή των εξεταστών για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της μη καταβολής αποζημίωσης για την διενέργεια των εξετάσεων, μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας, εξαιτίας νομοθετικής παρέμβασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, μετά από συνεννόηση της Περιφερειακής Αρχής με τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου, η οποία έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο Περιφερειάρχης, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η κατάσταση που διαμορφώθηκε πλήττει το δημόσιο συμφέρον, την οικονομική ζωή των πολιτών και κυρίως τους ανέργους που επιδιώκουν την απόκτηση άδειας οδήγησης ως προσόν για την αναζήτηση εργασίας, καθώς και επαγγελματικούς τομείς, όπως και την ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης τουλάχιστον προσωρινά  και μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος με την αναμόρφωση – αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου των εξετάσεων από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, προέβη στον προσωρινό καθορισμό της ώρας έναρξης των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, για τη Διεύθυνση και τα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, ως εξής:

  • Για τις μεν ημέρες της εβδομάδας Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ως ώρα έναρξης του έργου των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών  της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών (πρακτικές εξετάσεις) για το σύνολο των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, ορίζεται η 13:00.
  • Για την δε ημέρα Παρασκευή, ως ώρα έναρξης του έργου των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών , ορίζεται η 9:00 πμ.

Όπου τυχόν απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης η εργασία των υπαλλήλων εξεταστών – μελών των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών , πέραν του κανονικού ωραρίου τους, αυτή θα καλύπτεται με την καταβολή αντιστοίχως της προβλεπομένης αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση.

Η απόφαση του Περιφερειάρχη, με την υπογραφή της, τίθεται άμεσα σε ισχύ.

 

image_print