Δελτίο Τύπου Υλοποίησης της Ημερίδας

« Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

 

Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία την περασμένη Τετάρτη 13 Απριλίου, η ενημερωτική ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων για το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Συνολικά 130 άτομα παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας που υλοποιήθηκε με το σύστημα τηλεδιάσκεψης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, καλύπτοντας έτσι όχι μόνο τη Σύρο, αλλά και 7 νησιά: Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο, που συμμετείχαν ενεργά με καίριες παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Την ημερίδα χαιρέτισαν και υποστήριξαν με την παρουσία τους στο βήμα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τζώρτζης Μακρυωνίτης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Γιάννης Ρούσσος και ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Αλέξης Τσιάντης.

Κεντρικός εισηγητής της ημερίδας ήταν το Στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, κ. Χρήστος Πεολίδης, που εκτός από την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος στο σύνολό του, υπογράμμισε τον καινοτόμο χαρακτήρα του, τόσο σε επίπεδο στόχων (μείωση της ενεργειακής δαπάνης) όσο και σε επίπεδο διαδικασιών υλοποίησης με την ενεργοποίηση, αφενός του νέου θεσμού των «επιθεωρητών ενέργειας» που καλούνται να εφαρμόσουν τον νέο «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων» (ΚΕΝΑΚ) και αφετέρου του μηχανισμού «μόχλευσης» κεφαλαίων, δηλαδή της ανατροφοδότησης του προγράμματος με κεφάλαια, μέσα από τον συνδυασμό της επιδότησης – δανειοδότησης των ενδιαφερομένων. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο ρόλος των 4 τραπεζών που επιλέγησαν μετά από πρόσκληση και έχουν υπογράψει σύμβαση με το ΥΠΕΚΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Γι’ αυτό και ο φάκελος της αίτησης υποβάλλεται σε μια από αυτές τις 4 συνεργαζόμενες τράπεζες, δηλαδή την Εθνική, την ALPHA, την Eurobankκαι την Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι η αποπληρωμή των χαμηλότοκων δανείων που μπορεί να γίνει μέσα σε 4 χρόνια, συμβάλλει στην ανατροφοδότηση με κεφάλαια του νεοσύστατου ταμείου χαρτοφυλακίου «εξοικονομώ κατ’ οίκον». Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει στο πρόγραμμα την δυνατότητα συνεχούς στήριξης πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας και συνεπώς και έναν δεύτερο κύκλο υλοποίησης με πιθανόν αναθεωρημένα κριτήρια ένταξης και όρους υποβολής αιτήσεων.

Έχοντας υπόψη ότι 89% των κτηρίων (περίπου 3.700.000 κτήρια) κατασκευάστηκαν πριν το 1980 και ως θερμικά «απροστάτευτα» είναι ενεργοβόρα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μια δέσμη παροχής κινήτρων για συγκεκριμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του οικιακού κτηριακού τομέα με οικοδομική άδεια μέχρι 31.12.1979 (προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης επιδότησης). Υπολογίζεται μάλιστα ότι μόνο με τη θερμομόνωση παλαιών κατοικιών μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια μέχρι και 42%. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι μόνο οι κατοικίες είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα και όχι τα κτήρια επαγγελματικής χρήσης (δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα).

Οι πιστοποιημένοι «ενεργειακοί επιθεωρητές» της Σύρου είχαν προετοιμάσει μια εισήγηση, προκειμένου να εξηγήσουν την διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και της έκδοσης του «πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης». Ένα έγγραφο που στο άμεσο μέλλον θα συνοδεύει κάθε πράξη αγοραπωλησίας ή ιδιωτικής μίσθωσης ακινήτου. Επομένως ακόμα και αν δεν εγκριθεί μια αίτηση, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα έχει ολοκληρώσει έγκαιρα μια διαδικασία που όχι μόνο θα τον πληροφορεί όχι μόνο για τις ενεργειακές ανεπάρκειες του κτηρίου, αλλά και των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ωστόσο, οι ενεργειακοί επιθεωρητές έθεσαν τεχνικά και νομικά θέματα, που έχουν να κάνουν με την ιδιομορφία του νησιωτικού χώρου των Κυκλάδων και συγκεκριμένα με τους παραδοσιακούς οικισμούς.  Επίσης τέθηκε το ζήτημα των πολύ παλαιών κτηρίων και ιδιαίτερα των νεοκλασικών που έχουν κτιστεί πριν το 1955 και στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων. 

Ενεργό συμμετοχή είχαν στην ημερίδα και τα άλλα 7 νησιά που παρακολούθησαν τις εισηγήσεις μέσα από το σύστημα τηλεδιάσκεψης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Συγκεκριμένα, η Σαντορίνη έθεσε το θέμα των υψηλών αντικειμενικών αξιών, ενώ η Πάρος επεσήμανε ότι τα επιλέξιμα κόστη του προγράμματος δεν καλύπτουν παρά ένα μέρος του συνολικού ύψους των δαπανών εξοικονόμησης ενέργειας στα νησιά. Γιατί το κόστος αντικατάστασης κουφωμάτων ή ανανέωση ηλιακού συσσωρευτή στα νησιά είναι υψηλότερο από τα όρια του συνολικού προϋπολογισμού που επιδοτεί το πρόγραμμα, δηλαδή τα όρια των 15.000 Ευρώ ανά ωφελούμενο ιδιώτη.

Οπωσδήποτε κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιομορφίες που το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει υπόψη του, όχι μόνο για να καλύψει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αλλά και να υποστηρίξει με επιτυχία την στροφή των καταναλωτών σε λιγότερο ενεργοβόρες χρήσεις και συμπεριφορές. Προς την κατεύθυνση αυτή δουλεύει και το ΥΠΕΚΑ που μέχρι σήμερα έχει δεχθεί πάνω από 60.000 τηλεφωνικές κλήσεις και πάνω από 800 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι απαντήσεις τυποποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://exoikonomisi.ypeka.gr στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις». Πληροφορίες παρέχονται επίσης και στο τηλέφωνο του Γραφείου Αρωγής (helpdesk) του προγράμματος: 210 9797400.

Στην ημερίδα είχαν κληθεί και παρακολούθησαν και οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, όπως οι κατασκευαστές και οι έμποροι κουφωμάτων, συστημάτων θέρμανσης, μόνωσης κλπ (σχεδόν 20% του ακροατηρίου της αίθουσας του Επιμελητηρίου στη Σύρο). Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα πληρώνει απευθείας τους επαγγελματίες προμηθευτές και μέσα σε διάστημα 4 μηνών, για την πώληση – εγκατάσταση των υλικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας που προβλέπονται σε κάθε εγκεκριμένη αίτηση.

Τέλος πολυπληθή και υψηλόβαθμη εκπροσώπηση είχαν στην ημερίδα και 3 από τις 4 συνεργαζόμενες τράπεζες, που συμμετείχαν με τα τοπικά διευθυντικά τους στελέχη, ενώ η Eurobankείχε στείλει και εκπρόσωπο από την κεντρική της αθηναϊκή διοίκηση, που ειδικεύεται σε θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας.

image_print